Oferta

 

Zatrudnimy na czas ferii zimowych wychowawcę
z uprawnieniami na półkolonie, które odbywać się będą
w Klubie Seniora w dniach  27 styczeń  do 9 luty 2020r.

Zgłoszenia przyjmujemy w Klubie Promonta,
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 39, tel. 62 765-35-45