Przedsięwzięcie pn.:

 

‘Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie SM DOBRZEC w Kaliszu, na ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Al. Wojska Polskiego, Podmiejskiej, Ks. St. Piotrowskiego, Armii Krajowej, St. Wojciechowskiego w ramach Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – LED – oświetlenie energooszczędne.”

dofinansowano ze środków wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dobrzec w Kaliszu w dniu 20.12.2017 podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę dotyczącą finansowania w/w zadania którego efektem będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Kontrakt opiewa na kwotę  807 170 i dotyczy modernizacji oświetlenia w ramach programu priorytetowego „LED - Oświetlenie Energooszczędne”

W ramach zadania zostanie zrealizowany następujący zakres:

1.      Wymiana 455 szt istniejących opraw na energooszczędne oprawy oświetleniowe ze

źródłami światła LED dostosowane do wymagań projektu;

2.      Wymiana 9 istniejących wyeksploatowanych słupów oświetleniowych wraz z tabliczkami

bezpiecznikowymi i przewodami zasilającymi.

Głównym celem projektu ogłoszonego przez WFOŚiGW jest min. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery.

Na podstawie przeprowadzonych analiz Spółdzielnia Mieszkaniowa Dobrzec szacuje średnie oszczędności energii elektrycznej rzędu 57,24% w stosunku do stanu pierwotnego.

 

Link do strony Funduszu: www.wfosgw.poznan.pl