Kalisz, dnia 3.12.2020r.

 

 

Ogłoszenie

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dobrzec" w Kaliszu

zatrudni osobę z wykształceniem wyższym o profilu konstrukcyjno-budowlanym.

Wymagane jest posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

62 765 35 30  w.40

Zainteresowani proszeni są do składania ofert w terminie do 31.12.2020r.

w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7.