K  O  M  U  N  I  K  A  T

 

Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „DOBRZEC”  w  Kaliszu informuje  o  zamiarze  
złożenia  do  właściwego organu  wniosku  o wydanie zezwolenia  na  usunięcie  1 drzewa,
które  rośnie na terenie Osiedla   „Dobrzec” przy budynku Wyszyńskiego 21

Jest  to:

         drzewo liściaste      -     1 sztuka - działka Nr 75/4

  

Uwagi  dotyczące  wniosku  o  którym  mowa  j.w.  -  można  zgłaszać do

Administracji Spółdzielni  do   dnia 07.12.2022r.r.

 

Kalisz  dn.  07.11.2022r.