K O M U N I K A T

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DOBRZEC” w Kaliszu informuje o zamiarze złożenia do właściwego organu wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa , które rośnie na terenie osiedla „Dobrzec” przy budynku Al.W.Polskiego 56 od strony balkonów:

Jest to:

-modrzew - 1 sztuka - działka Nr 57/1

Uwagi dotyczące wniosku o którym mowa j.w. - można zgłaszać do

Administracji Spółdzielni do dnia 18.08.2022r.

 

 

Kalisz dn. 18.07.2022r.