K  O  M  U  N  I  K  A  T

 

Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „DOBRZEC”  w  Kaliszu informuje  o  zamiarze   złożenia  do  właściwego organu  wniosku  o  wydanie zezwolenia  na  usunięcie  1 suchego drzewa , które  rośnie na terenie osiedla   „Dobrzec”
przy budynku Al.W.Polskiego 20 od strony balkonów:

Jest  to:

-modrzew                                      -       1 sztuka         -       działka Nr 87/1

 

Uwagi  dotyczące  wniosku  o  którym  mowa  j.w.  -  można  zgłaszać do

Administracji Spółdzielni  do   dnia  18.08.2022r.

 

 

  

 

Kalisz  dn.  18.07.2022r.