Zawiadomienie o przetargu

 

„Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec” w Kaliszu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7

zaprasza do udziału w przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 62

o pow. 62,50 m2 ( 3p+k, VI piętro) przy ul. Podmiejskiej 24  w Kaliszu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2021r. o godz. 10 00  w siedzibie Spółdzielni.

 

Wartość rynkowa lokalu, która będzie w przetargu ceną wywoławczą,

wynosi: 255.000,00 zł.

 

Wadium w wysokości 25.500,00 zł  należy przelać na konto  Spółdzielni

( 93 1020 2212 0000 5202 0024 0275) do dnia przetargu.

 

Nabywca zobowiązany jest wpłacić należną kwotę w terminie 14 dni od dnia przetargu.

Akt notarialny ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu zostanie zawarty w ciągu

45 dni od dnia przetargu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego pokrywa nabywca lokalu.

Nabywca, który nie wpłaci w terminie kwoty należnej za lokal, traci wadium.

Lokal można oglądać po uprzednim zgłoszeniu się w Administracji Osiedla

przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego  23  tel. 62  765-32-14.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.”